Bosanski English
Memorijalni centar Srebrenica - Naša misija je čuvanje istine o genocidu.

Memorijalni Centar održao online-sesiju o dobrim praksama realiziranih projekata

Memorijalni centar Srebrenica održao je online-diskusiju na temu ''Ka Strategiji 2021-2025: Iskustva realizacija projekata Memorijalnog centra''. Sagovornici diskusije su bili Amina Krvavac (Muzej ratnog djetinjstva), Velma Šarić (Centar za postkonfliktna istraživanja), Denis Džidić (Balkanska istraživačka mreža - BIRN) te Hasan Hasanović i Emir Suljagić iz Memorijalnog centra. Događaj je moderirao Nedim Jahić.