Bosanski English
Memorijalni centar Srebrenica - Naša misija je čuvanje istine o genocidu.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom zahtjevu - Nabavka usluga Štampanja i isporuke publikacije - Sjećanje na genocid u Srebrenici Poruka civilizacije.pdf

Preuzmi